Účasť zamestnanca na školení PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Utorok, 14 Február 2017 12:09

Podľa čl. 6 Základných zásad Zákonníka práce /ZP/ženy a muži majú právo na rovnaké zaobchádzanie, ak ide o prístup k zamestnaniu, odmeňovanie a pracovný postup, odborné vzdelávanie a o pracovné podmienky. Podľa § 153 ZP zamestnávateľ sa stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. Zamestnávateľ prerokuje so zástupcami zamestnancov opatrenia zamerané na starostlivosť o kvalifikáciu zamestnancov, jej prehlbovanie a zvyšovanie. V zmysle ustanovenia § 154 ZP zamestnanec je povinný sústavne si prehlbovať kvalifikáciu na výkon práce dohodnutej v pracovnej zmluve. Prehlbovanie kvalifikácie je aj jej udržiavanie a obnovovanie. Zamestnávateľ je oprávnený uložiť zamestnancovi zúčastniť sa na ďalšom vzdelávaní s cieľom prehĺbiť si kvalifikáciu. V zmysle ustanovenia §7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov oboznamovanie a iné vzdelávanie zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa musia uskutočňovať v pracovnom čase.

Účasť na vzdelávaní je výkonom práce, za ktorý patrí zamestnancovi mzda, nepovažuje sa za prekážku v práci. Za prekážku v práci by patrila zamestnancovi náhrada mzdy vo výške jeho priemerného zárobku, ako je to napríklad pri zvyšovaní kvalifikácie. Ak teda zamestnanec je na školení počas svojej zmeny, patrí mu mzda. Ak je vyslaný na školenie /prehlbovanie kvalifikácie, jej udržiavanie alebo obnovovanie/, ktoré zasahuje jeho osobného voľna /dni v ktorých nemá pracovať, napríklad zmenoví zamestnanci/, považuje sa to za výkon práce a patrí mu mzda alebo náhradné voľno. Keďže účasť na vzdelávaní je výkonom práce, za ktorý patrí zamestnancovi mzda, ak z dôvodu účasti na školení dochádza k práci nadčas, zamestnancovi patrí za tento čas mzdové zvýhodnenie za výkon práce nadčas. V podstate platí, že zamestnávateľ nemá oprávnenie /okrem zákonných dôvodov - nadčas, pohotovosť/ zasahovať do voľného času zamestnanca.

Účasť na ďalšom vzdelávaní, v ktorom má zamestnanec získať predpoklady ustanovené právnymi predpismi alebo splniť požiadavky nevyhnutné na riadny výkon práce dohodnuté v pracovnej zmluve, je prekážkou v práci na strane zamestnanca. Zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi pracovné voľno a náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku, najmä ak je predpokladané zvýšenie kvalifikácie v súlade s potrebou zamestnávateľa. Zvýšenie kvalifikácie je aj jej získanie alebo rozšírenie. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného predpisu, pracovné voľno päť dní v priebehu kalendárneho roka na sústavné vzdelávanie a náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

 

KALENDÁR UDALOSTÍ

september 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Prístup na web stránku ECHOZ a skupinu ECHOZ na FACEBOOKu

Kompletný rozsah informácií  je prístupný iba pre registrovaných členov ECHOZ.

Registráciu vykonáva podpredseda ECHOZ, zodpovedný za web stránku.

PREpojenia

FACEBOOK

 

YOUTUBE

 

TWITTER

Sphere