KTO SME PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Utorok, 19 Október 2010 18:05
Obsah článku
KTO SME
História OZCH SR
História SOZE
Celý článok

 

 

Energeticko–Chemický odborový zväz (ďalej v texte iba ECHOZ) vznikol zlúčením Odborového zväzu Chémia SR (OZCH SR) a Slovenského odborového zväzu energetikov (SOZE) na zlučovacom zjazde v dňoch 25. a 26. novembra 2009. Vo svojej činnosti vychádza zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv, Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 87 o slobode odborov a ochrane práva odborovo sa združovať, Listiny základných práv a slobôd, ktorá je súčasťou Ústavy SR, ako aj ďalších medzinárodných dohovorov a paktov týkajúcich sa občianskych, politických a hospodárskych práv.

ECHOZ je združením občanov v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

ECHOZ je slobodnou, samostatnou, dobrovoľnou, otvorenou a nadstraníckou organizáciou, založenou na demokratických princípoch, ktorá je organizačne a ekonomicky nezávislá – nezávislá od orgánov štátnej moci, štátnej správy a samosprávy, od politických strán a hnutí, zamestnávateľských organizácii a ďalších subjektov politického a spoločenského systému.

ECHOZ uskutočňuje nezávislú odborovú politiku, ktorej cieľom je upevňovanie sociálnych istôt, primeraných pracovných a životných podmienok a zabezpečenie primeranej odmeny za vykonanú prácu, zaručujúcej dôstojnú životnú úroveň členov OZ.

Poslaním ECHOZ je chrániť, obhajovať a presadzovať zamestnanecké práva a ďalšie záujmy svojich členov, ktoré vznikajú pri výkone ich zamestnania (povolania) alebo s ním bezprostredne súvisia, najmä ich zamestnanecké, mzdové, pracovné, sociálne a kultúrne záujmy, právo na ochranu života a zdravia v každom povolaní ako aj ochranu pred diskrimináciou v pracovnoprávnych vzťahoch.

ECHOZ a jeho organizačné jednotky v záujme svojich členov zabezpečujú predovšetkým

· uzatváranie kolektívnych zmlúv s cieľom dosiahnutia zlepšenia pracovnoprávnych, sociálnych a mzdových podmienok zamestnania a zvýšenia úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj kontrolu plnenia záväzkov v týchto zmluvách obsiahnutých,

· presadzovanie zlepšovania pracovného prostredia, sociálnych a hygienických podmienok výkonu práce, zdravotnej starostlivosti a dôchodkového zabezpečenia,

· podieľanie sa na riešení otázok zamestnanosti a spoluprácu pri rekvalifikačných programoch,

· poskytovanie sociálnej pomoci podľa Zásad pre poskytovanie sociálnej pomoci členom ECHOZ,

· obhajobu v pracovnoprávnych, mzdových, prípadne ďalších sporoch, ktoré vznikli neplnením záväzkov z kolektívnych zmlúv, prípadne individuálnych pracovných zmlúv,

· poskytovanie bezplatnej právnej pomoci v súlade s Poriadkom právnej pomoci ECHOZ,

· organizovanie a realizáciu vzdelávania členov a funkcionárov,

· poskytovanie výhod plynúcich z členstva v ECHOZ.

Členstvo v ECHOZ je dobrovoľné, všetci členovia sú si rovní a majú rovnaké práva a povinnosti. Členom OZ sa môže stať každý, kto je na území Slovenskej republiky v pracovnom, učebnom alebo inom obdobnom vzťahu k zamestnávateľskej organizácii s pôsobnosťou predovšetkým v priemysle energetiky, chémie a farmácie, prípadne príbuzných činností; je nezamestnaný, študuje alebo je dôchodcom – bez rozdielu rasy, farby pleti, pohlavia, sociálneho pôvodu, svetového názoru, náboženského vyznania, politickej príslušnosti a príslušnosti k národnosti.

 

adresa: ECHOZ, Osadná 6, 83103 Bratislava 3

email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

http://www.echoz.sk

tel. : 02/4930 9912 02/4437 1434

fax: 02/4437 3538

 

Všetky kontakty TU.

 Posledná úprava Streda, 17 August 2011 11:52
 

KALENDÁR UDALOSTÍ

jún 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Prístup na web stránku ECHOZ a skupinu ECHOZ na FACEBOOKu

Kompletný rozsah informácií  je prístupný iba pre registrovaných členov ECHOZ.

Registráciu vykonáva podpredseda ECHOZ, zodpovedný za web stránku.

PREpojenia

FACEBOOK

 

YOUTUBE

 

TWITTER

Sphere